Duurzame beplanting

Wij specialiseren ons in wilde en inheemse planten. Samen met de klant bekijken we waar we de focus leggen. Denk maar aan een eetbare haag of een insectenborder.

Duurzaam onderhoud

Ons onderhoud is volledig gif-vrij en waar mogelijk fosiele brandstoffen arm.We halen onze inspiratie uit de ecologische processen om oplossingen aan te rijken bij veel voorkomende tuinplagen.

Ontharding en waterinfiltratie

Water is een van de bouwstenen van een gezond ecosysteem. In samenspraak bekijken we op welke manier we dit inpassen in de tuin. Dat kan in de vorm van een vijver of wadi. Ontharding zorgt

Een levende tuin is een duurzame tuin.